Депутат тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорлору Мусаев Н.И.
Мыйзам долбоору Стадия