Мыйзам долбоорлору

Мыйзам долбоору Стадия
«Айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-10068/18 Каттоо датасы: 21-05-2018

Кол коюлган 08-09-2019

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Суу кодекси, Кыргыз Республикасынын «Суу жөнүндө» Мыйзамы)» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-5882/18 Каттоо датасы: 28-03-2018

Кол коюлган 08-09-2019

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-18239/19 Каттоо датасы: 04-09-2019

Катталган 04-09-2019

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө», «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-18204/19 Каттоо датасы: 03-09-2019

Катталган 03-09-2019

«Саясий партиялар жөнүндө» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-18185/19 Каттоо датасы: 03-09-2019

Катталган 03-09-2019

«Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдары чөйрөсүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине)» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-18037/19 Каттоо датасы: 30-08-2019

Катталган 30-08-2019

«Ташуучулардын жарандык жоопкерчиликтерин милдеттүү камсыздандыруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-17916/19 Каттоо датасы: 28-08-2019

Катталган 28-08-2019

«Тышкы чалгындоо иши жөнүндө» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-17876/19 Каттоо датасы: 27-08-2019

Катталган 27-08-2019

«Кыргыз Республикасындагы биосфералык аймактар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-17844/19 Каттоо датасы: 26-08-2019

Катталган 26-08-2019

«Чет өлкөлүк граждандардын Кыргыз Республикасындагы укуктук абалы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-17840/19 Каттоо датасы: 26-08-2019

Катталган 26-08-2019

«Алименттик милдеттенмелерди жөнгө салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-17831/19 Каттоо датасы: 26-08-2019

Катталган 26-08-2019

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-17420/19 Каттоо датасы: 08-08-2019

Катталган 08-08-2019

«2019-жылдын 23-майында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы «Жалал-Абад шаарындагы суу менен жабдуу жана канализация системаларын реабилитациялоо (фаза 2)» долбоору боюнча кредиттик макулдашууну жана 2019-жылдын 23-майында Бишкек шаарында кол коюлган «Жалал-Абад шаарындагы суу менен жабдуу жана канализация системаларын реабилитациялоо (фаза 2)» долбооруна Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Акционерлеринин атайын фонду тарабынан берилүүчү инвестициялык грант боюнча Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-17417/19 Каттоо датасы: 08-08-2019

Катталган 08-08-2019

«Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-6947/19 Каттоо датасы: 27-03-2019

Кол коюлган 08-08-2019

«Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-1999/19 Каттоо датасы: 31-01-2019

Кол коюлган 08-08-2019

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-26170/18 Каттоо датасы: 25-12-2018

Кол коюлган 08-08-2019

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» конституциялык Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-26166/18 Каттоо датасы: 25-12-2018

Кол коюлган 08-08-2019

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө», «Борбордун статусу жөнүндө», «Ош шаарынын статусу жөнүндө» КР мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-26162/18 Каттоо датасы: 25-12-2018

Кол коюлган 08-08-2019

«КР айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» (Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө, Борбордун статусу жөнүндө, Ош шаарынын статусу жөнүндө, Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө, КР ченемдик укуктук актылары жөнүндө, КР ЖК Регламенти жөнүндө) Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-27196/15 Каттоо датасы: 11-12-2015

Кол коюлган 08-08-2019

«Саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоору Каттоо номери: 6-17317/19 Каттоо датасы: 05-08-2019

Катталган 05-08-2019