Мыйзам долбоору

Кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын турлорунун алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун 2018-жылдагы жылдык баяндамасы

Өтүү этаптары

  • Катталган 28-02-2019

Мыйзам жөнүндө маалымат

  • Каттоо номери: 6-4761/19
  • Каттоо датасы: 28-02-2019
  • Демилге субъекти: Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких