Мыйзам долбоору

2018-жылы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышы жөнүндө Кыргыз Республикасынын (Омбудсменинин) баяндамасы

Өтүү этаптары

  • Катталган 26-03-2019

Мыйзам жөнүндө маалымат

  • Каттоо номери: 6-6846/19
  • Каттоо датасы: 26-03-2019
  • Демилге субъекти: