Депутаттын иштөө статистикасы
(чакырылыштын бүткүл мезгилиндеги)
5
Жыйындарга
келген жок
Добуш берүүнүн натыйжалары  Жүктөп алуу (акыркы 30 мыйзам долбооруна)
Мыйзам долбоорлорунун статистикасы (бардык мезгил үчүн)
Катталган
Биринчи окуудан өттү
Экинчи окуудан өттү
Үчүнчү окуудан өттү
Кол коюлду