Депутаттын иштөө статистикасы
(чакырылыштын бүткүл мезгилиндеги)
39
Жыйындарга
келген жок
Добуш берүүнүн натыйжалары  Жүктөп алуу (акыркы 30 мыйзам долбооруна)
Мыйзам долбоорлорунун статистикасы (бардык мезгил үчүн)
Катталган
Биринчи окуудан өттү
Экинчи окуудан өттү
Үчүнчү окуудан өттү
Кол коюлду